Kerstmiddag Diaconie

De diaconie van de PKN Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum nodigt alle gemeenteleden en dorpsbewoners uit voor de jaarlijkse kerstmiddag die gehouden zal worden op: zaterdag 14 december van 14.30 tot 18.45 uur in de Molewjuk te Bitgummole. Het programma zal bestaan uit een kerstverhaal, zang, en er wordt verteld over ‘’stichting Irenefonds’’. Als afsluiting, hebben we een … Meer lezen over Kerstmiddag Diaconie